TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Statistik

Traditionel undervisning
Modern undervisning
Konsultationer

Traditionell undervisning

Vår erfarenhet av traditionell salsundervisning sträcker sig, under mer än 4 decennier, från kurser på grundnivå till masternivå. Exempel på kurser är

 1. Tidsserieanalys
 2. Finansiell statistik
 3. Statistikens grunder
 4. Stokastiska processer
 5. Statistik för ekonomer
 6. Ekonometri
 7. Försäkringsmatematik
 8. ...

Till vår undervisning har vi ofta skrivit anpassat undervisningsmaterial. Bland annat

 1. Premiesättning, reserver, kredibilitet och bonussystem
 2. Statistiska modeller inom datateknik
 3. Finansiell statistik
 4. Introduktion till statistiken
 5. ...

Som regel skriver vi även presentationsmaterial. Bland annat

 1. Tidsserier i Örebro
 2. Case studies in applied statistics i Tianjin, Kina
 3. ...

Vi har mångårig erfarenhet av handledning av uppsatser på kandidat och magister nivå. Denna handledning har utförts på dels svenska (svenska studenter), dels engelska (utländska studenter). För de senare krävdes inte bara diskussioner om uppsatsens innehåll (statistik) utan även språket (engelska).

Modern undervisning

Med uttrycket modern undervisning avses utnyttjande av de hjälpmedel som datorer och internet ger. I den undervisning vi bedriver ingår ett aktivt utnyttjande av statistisk och annan programvara. Vi förordar att man använder sig av webinarer (se exempel till höger) som förberedelser till föreläsningar.

Vi förordar också laborationer med i kursens början simulerade data och vid dess slut verkliga data. För att kunna utnyttja dessa hjälpmedel krävs dels teknisk utrustning (typ dataprojektor mm) och dels programvara (som statistikprogram och Exambuilder).

För att på ett bra sätt kunna skriva laborationsredogörelser i statistik förordar vi Scientific Workplace/Notebook. Dessa program är dessutom ypperliga verktyg för att göra numeriska och symboliska beräkningar.

Traditionella föreläsningar är kostnadseffektiva men ur lärosynpunkt inte så effektiva. Det är välkänt att en normalstudent lyckas hålla koncentration under ca 20 minuter. Sen behöver hjärnan en paus.

Ett sätt att effektivisera inlärningen är via 10-12 minuters webinarier. Fem till sex sådana kan innehålla allt material för en traditionell föreläsning (för exempel se Khan Academy). Själva föreläsningen behandlar så tillämpningar av den så, i förväg, inhämtade kunskapen.

Studenten bekräftar den inhämtade kunskapen löpande genom periodvis återkommande småskrivningar, duggor (se Exambuilder). Dessa genereras och rättas med automatik. Studenten får således direkt erfarenhet av själva examinationen samt direkt bekräftelse på sin egen statistiska nivå. Det blir lite av en dataspelssituation - man vill klara hela spelet.

Uppdrag

Vår erfarenhet av statistiskt arbete utanför universitet och högskola inkluderar

 1. metodstatistiker, SCB
 2. aukturiell statistik, LFAB
 3. dekryptering, FRA
 4. radarspårning flygplan, Ericsson
 5. ...
samt ett stort antal korta uppdrag.

Har ni tillfälligt behov av statistisk kompetens? Skriv en rad eller ring till oss så kan vi diskutera möjliga lösningar.