TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Matematik

Undervisning

Vår erfarenhet av undervisning i ren matematik tog sin början på Stockholms Universitet 1969. Vi har sedan dess även undervisat kurser på KTH och Dalarnas högskola. Alla på grundläggande nivå.

Exempel på kurser är: Analys 1, Linjär algebra, Differentialekvationer, Algebra osv.