TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

LaTeX/TeX

Undervisning

En kurs i LaTeX/TeX går ut på att göra deltagarna förtrogna med makroskrivning i TeX, främst inriktat mot LaTeX. Kursen avser ge grunderna för hur SWP/SW fungerar vad gäller typsättning. Hela eller delar av följande punkter behandlas

 1. TeX:s design
 2. LaTeX:s design
 3. Hur man skriver egna makron
 4. Hur man använder andra teckensnitt
 5. Beamer eller hur man gör presentationer i LaTeX
 6. Pgf/TikZ eller hur man gör figurer i LaTeX
 7. BiBTeX eller hur man gör/använder referenser
 8. Geometry eller hur man definierar egna sidor
 9. Fancyhdr eller hur man skapar huvud/fot
 10. Hyperref eller hur man skapar länkar
 11. Rotating eller hur man roterar
 12. Subfig eller hur man skapar figur med flera underfigurer
 13. ...

Var och en av dessa punkter kan i sig själv utgöra en kurs. Tanken här är dock att ge en överblick.

Design

Vi åtar oss att på begäran programmera LaTeX i enlighet med kundens önskemål på typografisk design (dvs att skriva sty-filer).