TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Exambuilder

Undervisning

Vi tillhandahåller undervisning i programmering av mallar i Exambuilder. Undervisningen kan ske antingen i grupp eller individuellt. Den genomförs antingen på plats eller via nätet.

Uppdrag

Vi åtar oss att på beställarens önskemål skapa mallar för tentamina. Från dessa kan sedan tentamina med lösningar genereras. Mest optimalt är att beställaren tillhandahåller uppgifter med lösningar.

Pris

För prisuppgifter kontakta oss via telefon eller epost.