TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

TeX-Försäljning AB

Firman startades 1988 med huvudsaklig inriktning mot försäljning av TeX-relaterad mjukvara och, i mindre omfattning, statistisk konsultationsverksamhet. Vi har sedan dess utökat verksamheten till att även innehålla undervisning och samarbetar bland annat med Youschool.se.

 1. Vi blev 1992, av det amerikanska företaget TCI, utsedd till svensk distributör av programmet Scientific Word som är en grafisk editor baserad på typsättningsprogrammet TeX.
  Sedan dess har mjukvaran utvecklats och expanderats mot fler mål- grupper och består nu av programmen Scientific Workplace, Scientific Word, Scientific Notebook samt Exambuilder.
  Programmen finns på tre platformar: Windows, OSX och Linux.
 2. Vi åtager oss även uppdrag inom områdena
  1. LaTeX-programmering
  2. Statistisk konsultation
  3. Undervisning inom statistik, matematik och LaTeX