TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Erfarenhet och kompetens

Tidigare arbetsområden

 1. Kryptering/dekryptering - Försvarets Radioanstalt
 2. Statistiska metodutredningar - Statistiska Centralbyrån
 3. Målföljning och programmering - Ericsson Radar Systems
 4. Återförsäkring och livförsäkring - Länsförsäkringsbolagens AB
 5. Datasystem återförsäkring - Länsförsäkringsbolagens AB
 6. Undervisning: matematik, matematisk statistik, statistik, programmering och algoritmteori - vid ett flertal högskolor och universitet i Sverige samt en sejour i Kina.

Undervisningsområden

linjär algebra, differentialekvationer, analys, sannolikhetsteori, statistisk inferens, stokastiska processer, försäkringsmatematik (livförsäkring, sakför- säkring), finansiell statistik, tidsserieanalys, sampling, linjära modeller, statistisk försöksplanering, tillförlitlighetsteori, köteori.
Programmering/algoritmteori: Pascal, C, EriPascal, HTML, CSS, PHP mfl.
Handledning av kandidat- och masteruppsatser i statistik.

Kurslitteratur och rapporter

 1. Studies of the Gray-Kelley-McIntire method for identification of ARMA sequences (KTH)
 2. Premiesättning, reserver, kredibilitet och bonussystem (SU, MatStat)
 3. Introduktion till försäkringsmatematiken (SU, FEK)
 4. Statistiska modeller inom datateknik (KTH)
 5. Finansiell statistik (SU, Statistik)
 6. Introduktion till statistiken (SU, Statistik)
 7. Säsongsrensningsmetodik - en handledning (SCB)
 8. Bortfallsseminarium på F-avdelningen (SCB)
 9. Estimating the height of a flying object (ERS)
 10. Statistisk modellering av C-risker (SU, MatStat)
 11. TeXboken

Några exempel på presentationer

 1. Tidseriekurs, Örebro universitet
 2. Fallstudier, Tianjin University of Finance and Economics, week 1-3

Examen

Filosofie Licentiat, 1986, Matematisk statistik, KTH
Avhandling: Studies of the Gray-Kelley-McIntire method for identification of ARMA sequences.

Ytterligare kompetens

 1. Projektledarutbildning, LFAB
 2. MS Windows, Programming Environment (ProSoftia)
 3. MS Windows, Applications Programming (ProSoftia)
 4. SunOS för OSanvändare del I (SUN)
 5. SunOS för OSanvändare del II (SUN)
 6. CPU Compass and CPU Compass Simulator (Control Data)
 7. Simula, Grundkurs (QZ)
 8. SAS, Grundkurs (SCB)
 9. FORTRAN, Grundkurs (DEC)
 10. General Insurance Methodology (Risk Research Services Ltd)
 11. Återförsäkring, Påbyggnad (IFU)

Ytterligare kompetens forts

 1. Mathematical Finance and Insurance (The Swiss Association of Actuaries)
 2. Spanska grundkurs (EF Barcelona)
 3. Engelska, sommarkurs/avancerad Sidmouth International School
 4. ...

Annan verksamhet

Redaktör för Qvartilen (nr 18-3→21-4), Svenska statistikersamfundet.
Ordförande för odlarföreningen Stora Skuggan (Djurgården)