TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Student

För att räknas som student skall man vara registrerad på någon av de enheter som räknas till Akademin.

Studentstatus skall bevisas. Exempelvis genom skriftligt intyg från studierektor eller att man är upptagen som doktorand på någon institutions hemsida.

Studenter erhåller individlicenser till studentpris. Licensen blir studentens egendom och den skall betalas i förskott.

Om Akademin betalar gäller Akademins uppgraderingspris. Licensen blir studentens egendom.