TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Nätlicenser

En nätlicens kräver uppkoppling till en server. Denna skall ha ett räkneprogram som håller räkning på hur många som samtidigt använder programmet. Ett sådant räkneprogram medföljer (FLEXlm).

Antalet samtidiga användare är maximerat till antalet köpta licenser.

En nätlicens kan ha ett underhållsavtal som ger uppgraderingar samt extra tillgång till Mackichans tekniska support (jämför grupplicenser).

Priset för en nätlicens är 1.6 av en standard individlicens, inom prisgruppen.