TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Individlicenser

Individlicenser gäller permanent. De är knutna till

  1. en unik användare som får använda programmet på upp till tre datorer samtidigt: till exempel arbetet, hemmet och bärbar.
  2. en unik dator som många har tillgång till.

Antalet möjliga nyinstallationer är begränsat. Har man gjort slut på det givna antalet installationer tar man kontakt med oss. Beroende på anledningen till att tilldelat antal tagit slut kan man få fler. Det är upp till producenten att, utifrån vår rekommendation, besluta om en påfyllnad skall ske.