TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Grupplicenser för Akademi

Begär alltid offert vid köp av grupplicens. Pristabellen på sista sidan skall endast ses som en indikation på möjligheter och allmän prisnivå.

Priset för en grupplicens bestäms av antalet registrerade studenter. Med grupp avses tex en skola men även avdelningar eller grupper av avdelningar inom skolvärlden kan räknas som en grupp. Vad som är en grupp bestäms från fall till fall.

Det huvudsakliga kravet är att det är frågan om en väl avgränsad geografisk och administrativ enhet samt att individerna på enheten måste logga in sig för att nå programmet. Detta innebär att programmet är tillgängligt för all personal men även av, på enheten, registrerade studenter.

Till grupplicenser kan fogas underhållsavtal med och utan fria ett-åriga licenser. De ett-åriga licenserna lämpar sig väl för att ha på dator som ej når nätet (tex hemma, laptop). Underhållsavtal berättigar även till extra teknisk support, för IT-ansvarig, hos Mackichan.

Grupplicenser för Akademi

Piset för en grupplicens beräknas på följande sätt:

  1. Priset för en grupplicens är 1.1 gånger grundpris (se tabell nästa sida). I detta pris inkluderas ett underhållsavtal för det första året.
  2. En ny licens med löpande underhållsavtal kostar 1.1 gånger grundpris första året och därefter 0.2 gånger grundpris de följande åren.
  3. En ny licens med löpande underhållsavtal och ett-åriga licenser kostar 1.2 gånger grundpris första året och därefter 0.3 gånger grundpris de följande åren.

Alla studenter får via grupplicensen fri tillgång till programmet via nätet och/eller, om avtal finns, via ett-åriga licenser. Programmen kan därför användas i undervisningen utan extra kostnad. Detta är av stor betydelse om man använder programmet Exambuilder.

Grundpris: grupplicenser Akademi

Tabellen nedan är i SEK och är en indikation på grundprisnivåer. Vid köp begär offert för att erhålla aktuellt pris.

Max antal Scientific Scientific Scientific
studenter Notebook Word Workplace
1000 16800
2000 33600
3000 50400
4000 67200
5000 88000 98800 130900
7000 106700 133400 187700
10000 141300 175900 241100
15000 175900 263800 350700
20000 219900 330000 439700
30000 274700 385300 492000