TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Företag

För företag finns licenser av typ Individ, Nät och Hyr.

Företag betalar mot faktura.

Privatpersoner som ej är studenter betalar, i förskott, företagspris minus 10%.