TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Akademi

För akademin finns licenser av typ Individ, Nät, Hyr och Grupp.

Till Akademin räknas universitet, högskolor, gymnasium och grundskola oavsett huvudman. Hit hör också vissa forskningsinstitut (de som renodlat sysslar med forskning).

Akademin erhåller rabatterat pris och betalar mot faktura.