TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Scientific WorkPlace

är summan av programmen Scientific Word, Scientific NoteBook, Exambuilder och MuPAD.

Allt som dessa program kan göra kan även Scientific WorkPlace göra. För en introduktion är det därför bäst att besöka deras sidor. Här kommer vi diskutera mer avancerade områden som förutsätter kunskap om de övriga programmen.